7 Bài hát nhạc chế do Thầy Thích Pháp Hòa Hát20
Notifications
Privacy Shortcuts
Account Settings

Sponsored
Sponsored
Do you want your dream job?
reading.pitman-training.com
Changing lives, transforming careers through world class vocational training
Fast Beauty On Demand
www.blowltd.com
Exclusive £10 off when you download our app and make first booking! Enter code: FABULOUS.
Sponsored
Sponsored
Do you want your dream job?
reading.pitman-training.com
Changing lives, transforming careers through world class vocational training

Recent
2015
2014
2013
2012
2011
1982
1981
1940

Cover Photo
Update Cover Photo
Anna Le
Update InfoView Activity Log10+
Timeline
About
Friends4,317
Photos
More
Anna Le
Update Profile Picture
Anna Le
Timeline
Recent

Status
Photo/Video
Life Event

Status
Photo/Video
Life Event

News Feed
Anna Le uploaded a new video.
11 hrs ·

Anna xin mời các bạn nghe 7 bài hat nhac che do Thầy Thich Pháp Hòa hát thật tuyệt vời.

Nguyện người nghe tỉnh thức
Vượt thoát nẻo đau buồn !
*******
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sinh,
Đều trọn thành Phật đạo
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
NAMO GREAT COMPASSIONATE AVALOKITESVARA BODHISATTVA
NAMO GUAN SHI YIN PUSA
Duyen Le

0:00/0:00
Like Comment Share

You, Doan Nguyen Huu, Lehuynhngoc Yen, 陳梅莊 and 41 others like this.
48 shares
Comments
View 6 more comments
Hằng Nguyễn

Hằng Nguyễn NAM MO A DI DA PHAT.
Unlike · Reply · 1 · 9 hrs
Cat Tien Nguyen
Cat Tien Nguyen Nam mo dai tu dai bi quan the am Bo tat
Unlike · Reply · 1 · 9 hrs
Giau Thach
Giau Thach NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Unlike · Reply · 1 · 8 hrs
Thành Danh Nguyễn

Thành Danh Nguyễn NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
Unlike · Reply · 1 · 5 hrs
Anna Le
Write a comment…

Anna Le
11 hrs ·

Nguyện người nghe tỉnh thức
Vượt thoát nẻo đau buồn !

Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sinh,
Đều trọn thành Phật đạo
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

Nguồn: https://benjaminjcohen.com/

Xem thêm bài viết khác: https://benjaminjcohen.com/tong-hop/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *