[Arduino 6] Lập trình Arduino với vòng lặp FOR, WHILE và dữ liệu mảng ARRAYSerial các Video tự học lập trình Arduino Uno.
Trong Video này chúng ta cùng thảo luận về cấu trúc vòng lặp FOR, WHILE khi lập trình cho Arduino Uno.
Vòng lặp FOR, WHILE được sử dụng rất nhiều trong quá trình lặp trình, dùng để xử lý các công việc lặp đi lặp lại.
Vòng lặp FOR, WHILE thường hay đi kèm với dữ liệu kiểu mảng ARRAY.
Mảng dữ liệu ARRAY là một dãy các giá trị có cùng kiểu dữ liệu.
Mảng dữ liệu ARRAY bao gồm các phần tử và được đánh địa chỉ (chỉ số) từ 0 đến n-1 (n là số phần tử của mảng ARRAY).

In this video, we discus how to use FOR LOOP, WHILE LOOP and ARDUINO ARRAYS data.
ARDUINO ARRAYS data is a helpful data type when programming.
*****************************************************************
Cảm ơn các bạn đã xem video.
Hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.

Thanks for watching.
Pls Subcribe for my channel.

Nguồn: https://benjaminjcohen.com/

Xem thêm bài viết khác: https://benjaminjcohen.com/tong-hop/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *